Контакти

Направете запитване

ул. Гоце Делчев 80 в Асеновград / в задния двор на стоматологията /
електронна поща: tangra@gbg.bg

Адрес за кореспонденция:
Ул. “Илинден” 8
град Асеновград
Пощенски код: 4230